Foto

Uppvaktning utanför Stockholms slott på Gustav V:s 90-årsdag. En ung man blåser i en bastuba