Foto

Hamnstyrelsen: Lastning av Wall-board

Lossning av wall-board från båt till järnvägsvagn.