Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Överståthållarinnan Ankarcrona

Uppdaterad