Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Överståthållarinnan Ankarcrona

Uppdaterad