Foto

Brunkebergstorg. Detalj av Brunkebergspumpens nedre del. Pumphuset flyttades till Stortorget 1953