Foto

Kursverksamhet vid Stockholms Högskola 1951. Vår bostad och dess inredning