Foto

Kursverksamhet vid Stockholms Högskola 1951. Bokbindning med läraren Maj Laurent