Foto

Interiör med kökssnickerier som levererats till hus i Enskede småstugeområde