Foto
Fotograf: Pettersson, Karl. Stockholms stadsmuseum

Högbergsgatan 51. Högbergsgatan 85, strax före rivning 1934

Uppdaterad