Ljud

Lektionsförslag: Historisk Stockholmsvandring för barn

Ämnen: SO och svenska
Årskurs: 1-6

Det här är en historisk vandring för barn – levande historia om vävarna på Barnängens manufaktur på 1770-talet. Uppgiften övar eleven i empatisk källtolkning. En övergripande historisk fråga som uppgiften behandlar är: Kan vi någonsin förstå människor i det förflutna?

Här följer vi en 7-årig flicka från fabriken där hon jobbar, hem till Vita bergen. Under den 1 km långa, bilfria vandringen finns flera historiska landmärken: en Bellmankrog, en Malmgård (sommarbostad för stadens borgerskap), och vävarnas hem. Ljudguiden innehåller tidstypiska sånger: Fredmans epistel 55 av Carl Michael Bellman, och en dansvisa av Olof von Dahlin.

Du får också höra berättelser som barnen på den tiden kände till, och utdrag ur Per Anders Fogelströms roman, Vävarnas barn. På Barnvandrings hemsida kan du hitta mer material!

Historia (Lgr 11):
Genom uppgiften ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, och
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Svenska (Lgr 11):
Genom uppgiften ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Alla rättigheter tillkommer Uddén Förlag. Materialet får användas fritt i skolundervisning.
Kommersiell användning icke tillåten