Foto

Kursverksamhet vid Stockholms Högskola 1951. Teaterdekor med läraren Nils Nixon