Foto

Kursverksamhet vid Stockholms Högskola 1951. Psykologi