Foto

Mäster Samuelsgatan västerut från Drottninggatan mot Vasagatan