Foto

Buss i korsningen Brännkyrkagatan - Ansgariegatan

Till höger Wirwachs malmgård. I bakgrunden syns husen på Lundagatan och Skinnarviksringen