Foto

Påstigning för resa med ångbåt till skärgården från kajen vid Strandvägen