Foto

Kursverksamhet vid Stockholms Högskola 1951. Teckning av modell