Foto

Utsikt från Tyska kyrkan mot Tyska Brinken och Riddarfjärden