Sittandes vid ett litet bord på en scen, håller en man föredrag. Framför honom en sittande publik med män och kvinnor. I bakgrunden syns en läktare. Den, liksom väggarna i salen, är fyllda med bokhyllor med många böcker.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Arbetareinstitutet, Klara Norra Kyrkogata 8

Stockkholms arbetareinstitutet grundades på 1880-talet. Här hölls populärvetenskapliga föredrag med stor bredd på ämnena. Religion och politik undveks dock. Målgrupp var arbetare och särskilt människor med liten eller ingen utbildning. Förhoppningen var att kunna stärka dessa grupper med hjälp av lättillgänglig kunskapsförmedling.

Uppdaterad