Foto

Hornsbergskajen efter utbyggnaden

Bilden tagen på hösten 1938.