Foto

Hornsbergs strand: Muddring utanför kaj

Utflyttning av kaj, muddring utanför gamla kajen och NO om föregående år utflyttad del av kajen.