Foto

Hornbergskajen efter utbyggnaden

Bilden är tagen på hösten 1938.