Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ekensbergs varv: Nybygge i flytdocka

Uppdaterad