Foto

Konstnären Bo Beskow, 1955. Inför utställningen Söder i konsten