Foto

Folkliv och uteservering vid Solliden, Skansen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Festspel på Skansen den 30 maj 1935

Festspel på Skansen den 30 maj 1935