Foto

Klara Norra Kyrkogata 8, söderut. Arbetareinstitutets hus. Klara kyrka i fonden