I fonden syns en kyrka med ett högt och spetsigt torn. Till vänster i bild ser vi en rad låga stenhus. Närmast i bild syns en nedfart till en tunnel. På ett staket syns skyltar som säger att det är förbjudet att parkera i transporttunneln och att obehöriga ej äger tillträde till arbetsplatsen.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Klara Norra Kyrkogata 8, söderut. Arbetareinstitutets hus. Klara kyrka i fonden.

På 1950-talet bestod kvarteret Gripen, som syns till vänster, av en mängd större och mindre hus med olika verksamheter och butiker. Idag är det här platsen för varuhuset Åhléns Citys västra kortsida.

Vi fäster blicken på det första huset till vänster, Klara Norra Kyrkogata 8. Där hittar vi Arbetareinstitutet, en institution grundad redan på 1880-talet. Här hölls populärvetenskapliga föredrag med en stor bredd på ämnena. Religion och politik undveks dock. Målgrupp var arbetare och människor med liten eller ingen utbildning. Förhoppning var att kunna stärka dessa grupper med hjälp av lättillgänglig kunskapsförmedling.

Uppdaterad