Litteraturtips
Författare: Elbe, Bertil och Lennart. Stockholms stadsbibliotek

I startgroparna : profiler, pionjärer och klubbar i Stockholms tidiga idrottsliv / Bertil och Lennart Elbe

Boken behandlar idrottsrörelsens långa historia i Stockholm, med sin tyngdpunkt förlagd till 1900-talets första hälft. Stockholms idrottshistoria har inte bara skapats av storstjärnor och de idag välkända klubbarna. Många bragder och viktiga insatser har också utförts av ledare och aktiva i mindre kända föreningar och sådana som för länge sedan lämnat arenorna. Det är dessa glömda aktörer som den här boken till stor del handlar om. Boken innehåller tidigare opublicerat bildmaterial. 263 sidor.

Uppdaterad