Foto

Skulptören Liss Eriksson, inför utställningen Söder i konsten