Foto

Hörnet av Stora Badstugatan- och Markvardsgatan