Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Camping på Flatenområdet 1938

Redan på 1920-talet började stadsbor och andra att söka sig ut i naturen. Ett av de mest populära områdena söder om Stockholm var vid sjön Flaten. I december 1929 skänker fastighetsnämnden ett stort stycke mark vid sjöns östra strand för att användas för campinglivet. Och campa gjorde man, ibland hela sommaren, man eldade lite överallt och naturligtvis fanns det de som såg problemen. Ur jägmästare Folke Thörns radiotal 7 juni 1932: "...så detta ohyggliga nedsnuskande med papper, matrester, bleckburkar, sönderslagna buteljer på lägerplatserna. -'Hit komma vi aldrig tillbaka, och ingen har en aning om att just vi snuskade ner här', resoneras det nog i allmänhet - om det överhuvudtaget reflekteras något alls..."

Uppdaterad