Foto

Skulptör Ivar Johnsson, inför utställningen Söder i konsten