Foto

Lantmäterikontorets byggnad med Lantmäteribacken. Kungsträdgården i förgrunden