Foto

Grundförstärkning av hus i kvarteret Domboken 18 vid Fållnäsgatan i Svedmyras småstugeområde