Foto
Fotograf: B M Bild. Stockholms stadsarkiv

Skridskosegling

En vacker bild från stockholmarnas DM uppgörelse på Björkfjärden.

Uppdaterad