Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Polishusets fasad mot Agnegatan. I förgrunden Rådhusets grundläggningsarbeten

Uppdaterad