Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Polishusets fasad mot Agnegatan. I förgrunden Rådhusets grundläggningsarbeten

Uppdaterad