Foto

Polishusets fasad mot Agnegatan. I förgrunden Rådhusets grundläggningsarbeten