Foto

Bromma kyrka. Väggmålning från 1400-talets slut, Albertus Pictors skola, St Erasmus martyrdöd