Foto

Gatumiljö vid Slussen i december 1965. Norra Slingan västerut mot Södermalmstorg