Litteraturtips

Om kristidens bostadsbygganden / Sven Wallander

Den här artikeln handlar om bostadsbyggandet i Stockholm under och efter första världskrigets krisår. Författaren skriver om de höga hyrorna och vad som kan göras för att hålla byggnadskostnaderna nere. Han berättar också om de nödbostäder som uppfördes på flera platser i huvudstaden. Foton och ritningar illustrerar. 15 sidor.

Utdrag ur Teknisk tidskrift. Arkitektur. - 1920. - S. 29-43

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nödbostäder i Stadshagen. Grupporträtt av barn och vuxna på trappan framför ytterdörr

Nödbostäder i Stadshagen. Grupporträtt av barn och vuxna på trappan framför ytterdörr

Nödbostäder, inkvartering i Polishusets gymnastiksal

Nödbostäder, inkvartering i Polishusets gymnastiksal