Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Järnvägsstyrelsen. Personalen i arbete med kommunikationstabeller

Uppdaterad