Foto

Järnvägsstyrelsen. Personalen i arbete med kommunikationstabeller