Foto

Arbetarbostäder i Stadshagen. Bilden visar hus 14:s gård