Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stockholms stadsmuseum

Hörnet av Grödingegatan och Muskögatan mot nordväst i Svedmyra småstugeområde

Huset närmast till vänster i bild är fastigheten Dombrevet 15.

Uppdaterad