Foto

Gymnastikens dag, 1921

Här är uppvisningen i full gång till de många åskådarnas nöje.