Foto

Stadsgårdshamnen: Flyttning av kran nummer 39 i västra Stadsgården