Foto

Hamnanläggning vid Årstadal: Bergsschakt för utdragsspår vid Sofieberg

SJ:s spår till tunneln ovan till höger.