Foto

Stadsgården: Fartyg på redden

Här syns fartygen Strathnaver, Kosciuszko, Carinthia och m/s Kungsholm.