Text
Författare: Madtsson, P. Utbildningsförvaltningen

Uti De la Croixs nedra Salong komma verldens två minsta män hafva äran uppträda. Annons i Aftonbladet 26 mars 1866.

Uppdaterad