Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stadsgårdshamnen: Arbete i hamnen

Lastning eller lossning på västra delen av Stadsgårdshamnen.

Uppdaterad