Bildkonst
Konstnär: Meyer, Friedrich, Johann (1806-1893). Stockholms stadsarkiv

De sista rucklena vid Johannis-plan. Träsnitt i Illustrerad Tidning, nr 4 den 27 januari 1866.

Dessa ”kojor” har enligt notisen i tidningen just blivit uppköpta av byggmästaren Bohman för att rivas och lämna plats åt ”ståtligare och med tidens smak mera öfverensstämmande byggnader”. Du kan läsa hela notisen via länk nedan.

Illustrerad Tidning var ett veckomagasin med kulturell profil som kom ut i Stockholm 1855-1867. Tidningen introducerade på allvar den litografiska reportagebilden i svensk press. Tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Uppdaterad