Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stadsgårdskajen: Utflyttning av kajen framför lilla Tullhuset

Lilla Tullhuset på stadsgårdskajen uppfördes 1888-1889 och revs omkring 1980.

Uppdaterad