Foto

Skådespelare Åke Classon utklädd till Bellman. Från Bellmanutställning på Stadsmuseet