Foto

Verkstäder i kv. Ormträsket. I bakgrunden Vanadislunden