Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Drottninggatan 63, schaktning för Bohagshuset. Vy norrut mot Kungsgatan 54

Uppdaterad