Foto

Drottninggatan 63, schaktning för Bohagshuset. Vy norrut mot Kungsgatan 54